اوفففففففففففففففففففففففف اصن داغونمممممممممممممممممممم........


بعضی از دخترا کلا مشکل دارن... اونا به کنااااااااااااااار....


دیدین دخترا تا یکی تو خیابون مزاحمشون میشه...سریع یا روسریشونو میدن جلو...یا مانتوشونو جمع و جور میکنن؟؟


روسریشونو میارن رو یقشونو بپوشونه...


و هزارتا کار دیگه..


و در نهایت سعی می کنن جاهایی که معلومه بپوشونن؟؟؟؟ ...


اگه گفتید یعنی چی؟؟؟؟؟؟


ثابت میکنه توی فطرت هرکسی قرار داده شده و ذاتا به این موضوع ایمان داره که:::::


چی؟؟


حجاب برای زنها مصونیت است نه محدودیت...