سلام...

نفس محمدی هستم... از کرمان

کلاس دهم رشته ی گرافیک...

این وبو درس کردم شاید بعضی ها به راه راست هدایت شن... یه نفر چادری بشه.. خیلی ارزش داره... 

 

خدافظ