فردای روزی که دشمن بعثی خرمشهر را گرفت... .

جسد بی جان و عریان دختری را 

به تیرک بلندی بسته و در انسوی کاروان

مقابل چشمان رزمنده های ما گداشته بودند..

تکاوران نیروی زمینی ارتش

با تقدیم 3 شهید 

بالاخره آن جسد را پایین آوردند... .


سه شهید برای (جسد) یک دختر مسلمان ایرانی... .