یادمون باشه:


شوهری که با چند تار مو پیدا بشه....


با رژ لب یکی دیگه ام میره....