پای درد و دل هر مادر شهید که نشستیم،

دست هر مادر شهیدی رو که بوسیدیم،

اشک هر مادر شهیدی رو که شاهد شدیم،

همشون فقط یک چیز ازمون می خواستند:

به دوستاتون بگید جگرگوشه ی من رفت تا کسی چادر از سر دخترهای مردم نکشه

بهشون بگید نزارن شیطون وادارشون کنه خودشون با دست خودشون ...

بهشون بگید دل ما خونه

شما بگید!

حالا دیدی وقتی از شهدا می خوای، تو هم مثل اونا مجاهد راه خدا بشی به دلت می ندازن که چادرت...