گاهی دلت از کسی میگیرد که فکر میکردی

با تمام ادمهای کنارت فرق داره... .

*

*

*

تاحالا شده چوب دلتو بخوری؟؟؟

خیلی درد داره... 

خیلی...

*

*

*

خسته ام پینوکیو..

این جا ادمها دروغ های شاخدار میگویند

و دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند... .

*

*

*

خدایا هیچ بنده ای رو اونقدر تنها نکن...

که به هر بی لیاقتی بگه (عشقم)..

*

*

*

گاهی شاید لازم باشد..

از یاد ببریم..

یاد همه ی آنهایی را که

با نبودنشان، بودنشان را به بازی گرفتند...

*

*

*

دردناک ترین جدایی ها

آنهایی هستند

که نه کسی گفت چرا

نه کسی فهمید چرا...

*

*

*


تنهایی.... بهتر از گدایی محبت است..

*

*

*