یه وقتایی میشه.. که خودت رو تنها محجبه ی توی خیابون میبینی....

لبخند بزن و رو به آسمون بگو: خـــــدایاا ... ممنونم که بهم اجازه دادی

بین این همه ادمای رنگ و وارنگ یه دونه باشم... . 

شک نداشته باش... که این فرصت ویژه ست

تا برای خـــــــــدا هم یکی یه دونه باشی...